استنت مری ESOPHAGEAL STENT

انواع استنت ها

استنت پلاستیکی پانکراس Pancreatic

استنت پلاستیکی بیلیاری Double Pigtail Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Single Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Preassembled Kit

استنت مری

این نوع استنت انواع مختلفی از جمله fully covered ,uncovered ,partialy covered  موجود است .

استنت تمام پوشش( :(fully covered

این استنت برای تومورهای بدخیم مری  در قسمت دیستال ، وسط و در بعضی از موارد در بخشی از قسمت  بالایی مری  مورد استفاده قرار میگیرد.

عملکرد و مشخصه:

 • دارای انتهای آتروماتیک برای جلوگیری از جابجاشدن استنت درون بافت
 • دارای نخ برای خروج و جابجایی استنت
 • دارای پوشش الاستیکی برای جلوگیری از رشد وتومورهای داخلی
 • دارای مارکرهای رادیویی برای مشخص شدن استنت تحت اشعه
 • موجود درطول ها و قطرهای مختلف
 • دارای انواع دیستال و پروگزیمال
 • دارای delivery system به همراه مارکر برای افزایش دقت در قراردادن استنت

استنت آنتی رفلاکسfully covered  :

مورد استفاده برای سرطان های موجود در دیستال مری و trans cancer

مشخصات:

 • دارای انتهای دریچه مانند برای قراردادن در بالای کاردیا
 • دارای پروگزیمال بدون پوشش برای جلوگیری از جابجا شدن استنت در بافت
 • دارای پوشش الاستیکی برای جلوگیری از رشد وتومورهای داخلی
 • دارای نخ برای خروج و جابجایی استنت
 • دارای delivery system به همراه مارکر برای افزایش دقت در قراردادن استنت