استنت کولون COLONIC STENT

انواع استنت ها

استنت پلاستیکی پانکراس Pancreatic

استنت پلاستیکی بیلیاری Double Pigtail Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Single Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Preassembled Kit

کولون/رکتال استنت:

مورد استفاده برای تومورها و تنگی های پایینی دستگاه گوارش

  • دارای لوله ی فلزی قوی برای رد شدن راحت از مجرا
  • درای BALL ENDS برای محکم قرار گرفتن در بافت

آزاد سازی بسیار واضح تحت اشعه