اسنیر پلی پکتومی

کاربری :

جهت از بین بردن پولیپ ها یا سایر بافت های اضافی در دستگاه گوارش  استفاده می شود.

ویژگی ها :

1- هندل ارگونومیک و مناسب جهت سهولت کار توسط کاربر

2- قابل چرخش بودن جهت پوزیشن دادن مناسب حلقه اسنیر ،  برای به دام انداختن راحت تر پولیپ

3- cutting سریع و جلوگیری از خونریزی  توسط عملکرد مناسب سیم اسنیر

4 – ارائه محصول در سایز های مختلف

1-  Rotatable   قابل چرخش

2- قطر  :   2.3  mm

3- قطر لوپ  در سایز های مختلف   15 – 20 – 25 – 30 – 35    ….

4- cutting مناسب

5- سازگار با تمامی دستگاه های high-frequency

201911283929502