فورسپس بیوپسی

کاربری :

پنس های نمونه برداری (Biopsy forceps) به عنوان ابزاری جهت برداشت بافت زنده از درون بدن فرد بیمار در اعمال جراحی اندوسکوپی و… مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی ها  :

دندانه دار – کاور دار – برداشت نمونه در اندازه مناسب  –

موجود در سایز 160 سانتیمتر برای آندوسکوپی و 230 سانتیمتری برای کولونوسکوپی