هموکلیپ

Intended use
Compatible with endoscope, the device is indicated for clip placement within digestive tract for the purpose of mechanical pressure treatment of bleeding of small arteries and pulsation.
Features
Rotatable clips design, offering a precise placement.
Repeated opening and closing clips.
Innovational design of handle lock system and atraumatic tip, avoid damage to scope after releasing clips.
Sensitive release system, easy to release the clips.
Specifications

ویژگی های یک هموکلیپ مناسب :

1- طراحی مناسب و ارگونومیک جهت استفاده سریع و آسان

2- باز شدگی دهانه ، مناسب و با قابلیت انسداد مطلوب

3 – قابلیت چرخش جهت مانور و استقرار مناسب کلیپ در محل خونریزی

شرکت بهبود سلامت ایکاد ارائه دهنده هموکلیپ با کیفیت بالا ، مشابه با برندهای مطرح دنیا با قابلیت چرخش و سایز دهانه مناسب