سوزن اسکلروتراپی ( تزریق )

سوزن اسکلروتراپی

کاربری :

سوزن اسکلروتراپی  نوعی ابزار آندوسکوپی که به وسیاه آن ماده اسکلروز در محل واریس تزریق میگردد و سبب قطع خونریزی میشود

 

ویژگی ها :

طراحی نوآورانه نوک فلزی ، به طور موثر از آسیب رساندن به کانال کار جلوگیری می کند.

کاتتر مناسب و روان ، عبور از کانال کار آسان تر است.

به علت طراحی منحصر به فرد بخش سوزن با لبه sharp ایجاد تزریق را آسان میکند .

طراحی دسته ارگونومیک ، کار با آنرا آسان تر است.