استنت‌هاي گوارشی كه از آلياژهاي فلزي، از قبيل فولاد ضد زنگ، پلاتين، يا آلياژهاي نيكل تيتانيوم ساخته شده‌اند. اين ابزارها ممكن است شامل يك تيوپ فلزي(مثلا سيمي توري مانند) بوده و در برخي از موارد پوششی پلاستيكي داشته باشند.  اين ابزارها دائمي هستند و در اغلب موارد براي درمان استنوز يا تنگي مجاری گوارشی كه توسط تومورهاي بدخيم ايجاد شده‌اند، استفاده مي‌شوند